બાયોલોજી (Biology)
એમિનોઍસિડના બંધારણ માટેનું સાચું જૂથ કયું છે ?

કીટોન જૂથ, એમિનો જૂથ, હાઇડ્રોજન સમૂહ
કાર્બોક્સિલ જૂથ, એમિનો જૂથ, હાઇડ્રોજન સમૂહ, ક્રિયાશીલ R જૂથ
હાઇડ્રોક્સિલ જૂથ, કાર્બોક્સિલ જૂથ, એમિનો જૂથ
કાર્બોક્સિલ જૂથ, હાઇડ્રોજન સમૂહ, હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનના બંધારણમાં ભાગ ભજવતા એમિનોએસિડ 20 પ્રકારના છે, કારણ કે

R સમૂહનું રાસાણિક બંધારણ દરેક એમિનો એસિડમાં જુદું છે‌.
આપેલ તમામ
દરેક એમિનોએસિડમાં - COOHની સંખ્યા જુદી જુદી હોય છે.
દરેક એમિનોઍસિડમાં NH2 જૂથના પ્રમાણ બદલાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી એક R જૂથનું મહત્ત્વ દર્શાવે છે.

એમિનોએસિડનું ઈલેક્ટ્રૉલાઈટ તેને આભારી છે.
પેપ્ટાઈડ બંધ તેને આભારી છે.
પ્રોટીન સંશ્લેષણ તેને આભારી છે.
એમિનોઍસિડનું વર્ગીકરણ તેને આભારી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
R સમૂહના વર્ગીકરણની સૌથી પ્રચલિત પદ્ધતિ કઈ ?

ઈલેક્ટ્રોફોરેસીસ
લેહનીંજર
રિડક્ટીવ પદ્ધતિ
વ્હિટેકર પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP