કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજર કયું ?

ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર
એમ.એસ. આઉટલુક
એમ.એસ. એક્સેસ
એમ.એસ. ઓર્ગેનાઇઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP