કમ્પ્યુટર (Computer)
RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?

બાહ્ય મેમરી
સેકન્ડરી મેમરી
પ્રાઈમરી મેમરી
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
રેમ એટલે શું ?

રીડ આફ્ટર મેમરી
રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી
રેન્ડમ અલાઈન મેમરી
રીડર અસેસીબલ મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP