કમ્પ્યુટર (Computer)
RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?

બાહ્ય મેમરી
પ્રાઈમરી મેમરી
આમાંથી એક પણ નહીં
સેકન્ડરી મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
રેમ એટલે શું ?

રીડર અસેસીબલ મેમરી
રેન્ડમ અલાઈન મેમરી
રીડ આફ્ટર મેમરી
રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP