કમ્પ્યુટર (Computer)
RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?

પ્રાઈમરી મેમરી
સેકન્ડરી મેમરી
આમાંથી એક પણ નહીં
બાહ્ય મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
રેમ એટલે શું ?

રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી
રીડર અસેસીબલ મેમરી
રેન્ડમ અલાઈન મેમરી
રીડ આફ્ટર મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP