કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું તમારા કોમ્પ્યુટર સાથે નેટવર્ક જોડવાનું શક્ય બનાવે છે ?

કન્ટ્રોલર કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ
ગ્રાફિક યુઝર ઇન્ટરફેસ
વિડીયો કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ
ફોટાના કિરણો
ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP