કમ્પ્યુટર (Computer)
URLનું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસર્ચ લોકેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
દસ્તાવેજો વગેરે જેવી બાબતોને ફોટો કોપી કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

મેગ્નેટિક રીડર
સ્કેનર
ઓપ્ટિકલ માર્ક રીડર
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP