કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

લાઈન પર સેકન્ડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લોડ પર સેકન્ડ
લાઈટ પર સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP