કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ ડોકયૂમેન્ટમાંથી ખોટો અક્ષર કાઢી નાખવા માટે કર્સરથી જમણી બાજુનો અક્ષર ક્યા કમાન્ડથી ડિલીટ થઈ જશે ?

માઉસની જમણી કી બે વખત દબાવવાથી
બેક સ્પેસ કી દબાવવાથી
માઉસની ડાબી કી દબાવવાથી
ડિલીટ કી દબાવવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP