ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી ?

ગરબો એ સ્ત્રીનું નૃત્ય છે.
ગરબી એ પુરુષોનું નૃત્ય છે.
ગરબી એ સ્ત્રીનું નૃત્ય છે.
ભક્તકવિ દયારામે ગરબીની રચનાઓ કરેલી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં પતંગ મ્યુઝિયમ ક્યાં આવેલું છે ?

કેલિકો મ્યુઝિયમ, અમદાવાદ
સરદાર પટેલ મ્યુઝિયમ, સુરત
સંસ્કાર કેન્દ્ર પાલડી, અમદાવાદ
વોટસન મ્યુઝિયમ, રાજકોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
વડોદરા ખાતે મહારાજા સયાજીરાવ દ્વારા 1886માં સંગીત કોલેજની સ્થાપના કરવામાં આવી જેના પ્રથમ આચાર્ય કોણ હતા ?

ઉસ્તાદ મૌલા બક્ષ
પંડિત ભાસ્કરભુવા
ઇનાયત ખાન
ઉસ્તાદ ફૈયાઝ ખાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP