ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
અડાલજની વાવ અન્ય કયા નામે ઓળખાય છે ?

શ્રીમાળીની વાવ
ઝરણાવાળી વાવ
રૂડીબાઈની વાવ
ભીમાની વાવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી કયું સંગ્રહાલય (મ્યુઝિયમ) સૌથી જૂનું છે ?

બાર્ટન મ્યુઝિયમ, ભાવનગર
બરોડા મ્યુઝિયમ એન્ડ લિટરેચર ગેલેરી, વડોદરા
વેસ્ટન મ્યુઝિયમ, રાજકોટ
કચ્છ મ્યુઝિયમ, ભુજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતનો અગત્યનો 'પશુમેળો' નીચેનામાંથી કયો છે ?

શામળાજીનો મેળો
ભવનાથનો મેળો
વૌઠાનો મેળો
તરણેતરનો મેળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP