ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં ભગવાન પરશુરામના પિતા જમદગ્નિ ઋષિ આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે ?

સિધ્ધપુર
શુકલતીર્થ
ઝમઝીર જામવાળા
કાવી કંબોઇ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP