ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ઓડિસી નૃત્યને ગુજરાતમાં પ્રચલિત કરનાર કોણ છે ?

શ્વેતા શાહ
અંજલિ મેઢ
હિરણાક્ષી દેસાઈ
સોનલ માનસિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
વાઘબારસના દિવસે ડાંગની વારલી સ્ત્રીઓ દ્વારા કયું ધાર્મિક નૃત્ય કરવામાં આવે છે ?

ડુંગરદેવ નૃત્ય
ભાયા નૃત્ય
ડેરા નૃત્ય
ચાળો નૃત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP