ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ભાવનગર પાસે આવેલ અલંગ શા માટે જાણીતું છે ?

મત્સ્ય ઉદ્યોગ
કેમિકલ એક્સપોર્ટ
યાર્ન એક્સપોર્ટ
શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP