સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
લાફિંગ ગેસ તરીકે ઓળખાય છે.

નાઈટ્રોજન ઓક્સાઈડ
નાઈટ્રસ ડાયોક્સાઇડ
નાઈટ્રોજન ડાયોક્સાઈડ
નાઈટ્રસ ઓક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેનામાંથી કયા રંગો પ્રાથમિક રંગો છે.

પીળો, લીલો, વાદળી
લાલ, વાદળી, પીળો
લાલ, લીલો, વાદળી
લાલ, લીલો, ગુલાબી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ચંદ્ર પર સૌ પ્રથમ પગ મુકનાર કોણ હતા ?

યુરી ગાગરીન
કલ્પના ચાવલા
નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ
સુનિતા વિલિયમ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP