સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કુત્રિમ વરસાદ માટે શાનો ઉપયોગ થાય છે ?

સિલ્વર આયોડાઈડ
કેલ્શિયમ આયોડાઈડ
સોડિયમ આયોડાઇડ
સોડિયમ ઓક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કયું જોડકું ખોટું છે ?

પિચ્યુટરી - ઈસ્ટ્રોજન
સ્વાદુપિંડ - ઈન્સ્યુલિન
એડ્રીનલ - કાર્ટિસોલ
શુક્રપિંડ - ટેસ્ટોસ્ટેરોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP