ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યના રાજકોટ જિલ્લાને નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓ પૈકી કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી ?

મોરબી
જુનાગઢ
દેવભૂમિ દ્વારકા
જામનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં મેન્ગ્રુવ જંગલો મુખ્યત્વે ક્યાં છે ?

જામનગર, કચ્છ
વડોદરા, દાહોદ
જુનાગઢ, નવસારી
રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
શૃંગારની ચીજવસ્તુઓની બનાવટમાં વપરાતું અકીક મુખ્યત્વે ક્યાં મળી આવે છે ?

મહેસાણા, બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર
કચ્છ, ભરૂચ, ભાવનગર
જામનગર, જૂનાગઢ, અમરેલી
વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP