ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ઇન્ડિયા આઈ. એન. એક્સ" "INDIA INX" કે જેનું ઉદ્દઘાટન માં.વડાપ્રધાનશ્રીએ કરેલ છે, તે કયા શહેરમાં આવેલ છે ?

હૈદરાબાદ
કલકત્તા
ગિફટ સીટી ગાંધીનગર
મુંબઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP