ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભાકરા - નાંગલ બહુહેતુક યોજનાના કયા રાજ્યો લાભાન્વિત રાજ્યો છે ?

પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન
જમ્મુ કાશ્મીર
પંજાબ
હરિયાણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચે દર્શાવેલ કઈ જોડી યોગ્ય નથી.

કારાકોરમનું સૌથી ઊંચું શિખર - કાંમેત
આબુનું સૌથી ઊંચું શિખર - ગુરુશિખર
પશ્ચિમઘાટનું સૌથી ઊંચું શિખર - કળસુબાઈ
નીલગિરીનું સૌથી ઊંચું શિખર - દોદાબેટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP