GPSC State Tax Inspector (STI) Class 3 Question Paper (7-3-2021)
કેન્દ્ર સરકારનો વિકાસ ખર્ચ ___ નો સમાવેશ કરતો નથી.
i. આર્થિક સેવાઓ પરનો ખર્ચ
ii. સામાજિક અને સમુદાય સેવાઓનો ખર્ચ
iii. રાજ્યોને ગ્રાન્ટ
iv. સંરક્ષણ ખર્ચ

ફક્ત i અને iii
ફક્ત iv
ફક્ત ii, iii અને iv
ફક્ત i, iii અને iv

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC State Tax Inspector (STI) Class 3 Question Paper (7-3-2021)
ભારત સરકારે ગરીબી રેખાની માપણી ___ ના રૂપમાં કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

ઘરેલુ વપરાશ
ઘરેલુ બચત
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઘરેલુ રોકાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC State Tax Inspector (STI) Class 3 Question Paper (7-3-2021)
નીચેના પૈકી કયા વિધાનો સાચાં છે ?
i. મુખ્ય કામદાર એ એવી વ્યક્તિ છે કે જે વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 183 દિવસ (અથવા છ મહિના) કામ કરે છે.
ii. સીમાંત (marginal) કામદાર એ એવી વ્યક્તિ છે કે જે વર્ષમાં 183 દિવસ (અથવા છ મહિના) થી ઓછું કામ કરે છે.
iii. 2001ની વસતિ ગણતરીએ ભારતની કામ કરતી વસ્તીને 6 મુખ્ય શ્રેણીઓમાં વિભાજીત કરી છે.

ફક્ત ii અને iii
ફક્ત i અને ii
ફક્ત i અને iii
i, ii અને iii

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC State Tax Inspector (STI) Class 3 Question Paper (7-3-2021)
BASEL ધારાધોરણો ___ ને લગતા છે.

સહકારી બેંકો અને સોસાયટીઓ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
દેશોની કેન્દ્રીય બેંક
વાણિજ્ય બેંકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC State Tax Inspector (STI) Class 3 Question Paper (7-3-2021)
નીચેના પૈકીનું કયું સૂત્ર બચત દરની ગણતરી કરવા માટે વપરાય છે ?

બચત દર = બચત/આવક × 100
બચત દર = આવક/બચત × 100
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
બચત દર = બચત×આવક/વસ્તી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP