GSRTC Junior Accountant Exam Paper (12-11-2019)
HTMLનું પૂરું નામ શું છે ?

હાયર ટેક્સ્ટ માર્કઅપ લેંગ્વેજ
હાયર ટેક્સ્ટ મશીન માર્કઅપ લેંગ્વેજ
હાયપર ટેક્સ્ટ માર્કઅપ લેંગ્વેજ
હાયર ટેક્સ્ટ મશીન લેંગ્વેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Junior Accountant Exam Paper (12-11-2019)
RAMનો અર્થ શું થાય ?

રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી
રીકોલ ઓલ મેમરી
રીસેન્ટ એન્ડ એન્સીયન્ટ મેમરી
રીડ એન્ડ મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP