GSRTC Junior Accountant Exam Paper (12-11-2019)
ભારતીય સંસદના કામકાજમાં 'શૂન્ય કલાક' એટલે -

પ્રશ્ન કલાકના અંત અને પછીના એજન્ડા પહેલાનો સમય
પ્રશ્ન કલાકના પૂર્વેનો સમય
વિશેષાધિકાર પ્રસ્તાવ સ્વીકારવામાં આવે ત્યારનો સમય
બેઠકનો પ્રથમ કલાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP