ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મતિ મરી જવી - રૂઢિપ્રયોગનો શો અર્થ થાય છે ?

મડાગાંઠ પડવી
બેધ્યાનપણામાંથી સ્વસ્થ થવું
બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જવી
મન મરી જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂપક અલંકારનું ઉદાહરણ શોધીને લખો.

ઊંઘતાને પાયે પગની જેલ
વાગે છે રે વાગે છે રે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે
હાંફી ગયેલા શ્વાસના પગને તપાસીએ
ફુલના જાણે શોભે ગાલિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મંદાક્રાંતા છંદની પંક્તિ શોધીને લખો.

છે કો મારું અખિલ જગમાં ? બૂમ મેં એક પાડી
કદી મારી પાસે વન વન તણા હોત કુસુમો
સમુદ્રમાં ભણી ઉપડ્યા કમરને કસી રંગથી
કાળી ધોળી રાતી ગાય, પીએ પાણી ચરવા જાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP