સંસ્થા (Organization)
નામ (NAM) સંગઠનનું પૂરૂ નામ શું છે ?

નોર્થ એટલાન્ટિક મુવમેન્ટ
આપેલ માંથી એક પણ નહીં
નોર્થ એલાઈડ મુવમેન્ટ
નોર્થ એશિયન મુવમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP