ટકાવારી (Percentage)
એક મોટરસાયકલની કિંમત છેલ્લા 4 વર્ષથી સતત એક જ ટકાવારીના દરે ઘટી રહી છે. જો ચાર વર્ષ પહેલાં આ મોટરસાઈકલની કિંમત રૂ. 1,50,000 હતી અને અત્યારે તેની કિંમત રૂ. 98,415 છે, તો ઘટાડાનો ટકાવારી દર શોધો.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
5%
8%
10%

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ટકાવારી (Percentage)
જેઠાલાલ પોતાની પાસેના રૂપિયામાંથી 35% મોટા દિકરાને આપે છે. વધેલી રકમમાંથી 40% નાના દિકરાને આપે છે. હવે તેની પાસે 23,400 રૂા. છે. શરૂમાં જેઠાલાલ પાસે કેટલા રૂપિયા હશે ?

30,000
60,000
45,000
75,000

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP