યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સાંસદો દ્વારા પોતાના ફાળામાંથી, પસંદ કરવામાં આવેલા ગામના વિકાસ માટે કાર્ય કરવાની જે યોજના બનાવવામાં આવેલી છે તે કયા નામથી ઓળખાય છે ?

PMKSY
SAGY
SAHAJ
PAHAL Scheme

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"ઉસ્તાદ યોજના" કયા હેતુથી કરવામાં આવેલી છે ?

વેચાણ વ્યવસ્થા સુધારવી
તાલીમ અને કાર્ય કુશળતાનું આયોજન કરીને ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા વધારવી.
બનારસ સાડી ઉત્પાદન આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા
આપેલ તમામ હેતુઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
દેશમાં શિક્ષણનું સ્તર સુધારવા તથા ગુણવત્તા અને પ્રાથમિક શિક્ષણ તમામને મળે તે હેતુસર કયો કાયદો લાવવામાં આવેલ છે ?

RTE Act 2009
RTI Act 2009
RTI Act 2005
RTE Act 2005

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"Performance on health outcome - A reference guidebook" કોના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી છે ?

વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન
નીતિ આયોગ
આરોગ્ય આયોગ
ગુજરાત સરકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP