યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
તાજેતરમાં 'ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ' દ્વારા શ્રમિકોની સલામતી, સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા માટે શેની લોકાર્પણ વિધિ કરવામાં આવી ?

શ્રમયોગી કલ્યાણ આરોગ્ય રથ
ધન્વન્તરી શ્રમયોગી કલ્યાણ રથ
ધન્વન્તરી આરોગ્ય રથ
શ્રમિક આરોગ્ય ધન્વન્તરી રથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રેશમની ખેતીને ઉત્તેજન આપવાના હેતુથી કઈ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે ?

બ્રહ્મોયોગી યોજના
સેરી કલ્ચર યોજના
સંકલિત ધાન્ય વિકાસ યોજના
માનવ ગરીમા યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP