યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
અનુસુચિત જાતિના લોકોને બેંક લોન લીધા વિના સ્વરોજગારી મેળવવા માટે નાનો ધંધો શરૂ કરવા માટે મળતી નાણાકીય સહાય કઈ યોજના મારફતે મળે છે ?

મા જશોદા યોજના
માનવ ગરીમા યોજના
ડૉ.પી. જી. સોલંકી લોન સહાય યોજના
પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય લોન સહાય યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગની ધોરણ-8માં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓને સાયકલ માટેની ખરીદી માટે આપવામાં આવતી સહાય કઈ યોજના દ્વારા અપાય છે ?

સરસ્વતી સાધના યોજના
કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજના
મુખ્યમંત્રી સહાય યોજના
મા જશોદા યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
દીકરી યોજનાનો ઉદ્દેશ કયો છે ?

દીકરીઓને યોગ્ય જીવનસાથી મેળવી આપવાનો
દીકરીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટેની સહાયનો
દિકરીઓને કન્યાદાન આપવાનો
કન્યા દરમાં વધારાને પ્રોત્સાહન આપવાનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP