વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેના પૈકી ભારતની પ્રથમ (Multi-wavelenght space observatory) કઈ હતી ?

ચંદ્રયાન -1
એસ્ટ્રોસેટ (ASTROSAT)
આદિત્ય -L1
માર્સ ઓર્બિટર મીશન (MOM)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
"મેઘા-ટ્રોપિકસ" (Megha - tropiques) એ કયા બે દેશ વચ્ચેનો સહયોગી સેટેલાઈટ પ્રોજેક્ટ છે ?

ભારત અને રશિયા
ભારત અને જાપાન
ભારત અને ફ્રાન્સ
ભારત અને યુએસએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
રક્ષા અનુસંધાન અને વિકાસ સંગઠને (DRDO) SWATI - સ્વાતિ નામની પ્રણાલી વિકસાવી છે. આ બાબતે નીચેના પૈકી કયું / કયા વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે ?

તે સ્વદેશી રીતે વિકસાવેલી પ્રણાલી છે.
આપેલ તમામ
તે શસ્ત્રશોધ રડાર પ્રણાલી છે.
તે સેનાને સુપ્રત કરવામાં આવી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP