Talati Practice MCQ Part - 1
નીચેનામાંથી કયું વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જોડકું સાચું નથી.

અભ્યાગત - અતિથિ
ગંભીર - છીછરું
ઉપહાસ - મશ્કરી
અલૌકિક - દિવ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
Change the Voice :- The children were watching the match on TV.

The match were being watched on TV by the children.
The match were be watched on TV by the children.
The match was be watched on TV by the children.
The match was being watched on TV by the children.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP