Talati Practice MCQ Part - 6
‘ડૉ. સવિતા આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના' અંતર્ગત નવાં નાણાંકીય વર્ષથી લાભાર્થીને કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવશે ?

રૂ. 1,50,000
રૂ. 75000
રૂ. 1,00,000
રૂ. 2,50,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP