પર્યાવરણ (The environment)
CFC એટલે...

કાર્બન ફલોરા કાર્બન
ચેર ફલોરિન કાર્બન
કાર્બન ફેર કાર્બન
ક્લોરો ફ્લોરો કાર્બન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
કાર્બન ક્રેડિટનો ખ્યાલ શામાંથી ઉદભવેલ હતો ?

પૃથ્વી સંમેલન-રીયો-ડી-જાનેરો
ક્યોટો-પ્રોટોકોલ
જી. 8 સંમેલન
મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
પર્યાવરણ સંદર્ભમાં 'ડર્ટી ડઝન' કોને કહેવાય છે ?

12 સૌથી હાનિકારક વાયુઓ
12 સતત persistent કાર્બનિક કેમીકલ પ્રદૂષકો
12 ઓઝોન આવરણને હાનિકર્તા પદાર્થો
આપેલ પૈકી એક પણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP