સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ચામાચીડિયાને જે લાગુ પડતું ન હોય તે શું છે ?

પ્રાણી છે
દરિયાઇ ખોરાક પર નભે છે
ઊડી શકે છે
બચ્ચાને સ્તનપાન કરાવે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
શરીરના કોષોમાં ઓક્સિજન કોના મારફત પહોંચે છે ?

લાલ રક્તકણો
સફેદ અને લાલ રક્તકણો
સફેદ અને લાલ રક્તકણો અને હોર્મોન્સ
સફેદ રક્તકણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP