કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2021 (Current Affairs April 2021)
તાજેતરમાં પાક વીમા માટેની વૈકલ્પિક યોજના અમલમાં મુકનાર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય કયું બન્યું ?

ગુજરાત
મધ્ય પ્રદેશ
મહારાષ્ટ્ર
રાજસ્થાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP