યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માતા મૃત્યુ દર ઓછો કરવા સને 2005થી કઈ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે ?

અમૃતમ્ યોજના
બાળસખા યોજના
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના (RSBY)
ચિરંજીવી યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ICPS એટલે શું ?

ઈન્ટીગ્રેટેડ ક્રાઈમ પોલીસ સ્કીમ
ઈન્ટિગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ પ્રોટેક્શન સ્કીમ
ઈન્ટિગ્રેટેડ ક્રાઈમ પ્રોટેકશન સ્કીમ
ઈન્શિયેટીવ ઓફ ચાઈલ્ડ એન્ડ પીસ સોસાયટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
દેશમાં જ્ઞાન ક્રાંતિ લાવવાના લક્ષ્યાંક સાથે પ્રબુદ્ધ સમાજની રચના માટે માહિતી અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રોદ્યોગિકી (ICT) માળખું પૂરું પાડનાર ભારતમાં કઈ આઈટી (IT) પરિયોજના મુખ્ય છે ?

યુ.આઈ.ડી.એ.આઈ (UIDAI)
નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ નેટવર્ક
રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શિક્ષણ અભિયાન
નેશનલ નોલેજ નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"Performance on health outcome - A reference guidebook" કોના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી છે ?

ગુજરાત સરકાર
આરોગ્ય આયોગ
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન
નીતિ આયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP