કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
તાજેતરમાં કોલિન્સ ડિકશનરીએ ક્યા શબ્દને કોલિન્સ વર્લ્ડ ઓફ ધ યર 2022 તરીકે જાહેર કર્યો ?

બ્રિટન
વોર
યુક્રેન
૫ર્માક્રાઈસિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP