કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2023 (Current Affairs January 2023)
સંકલિત ખાદ્ય સુરક્ષા (Integrated Food Security) યોજનાનું નવું નામ જણાવો.

પ્રધાનમંત્રી અન્ન સુરક્ષા યોજના
પ્રધાનમંત્રી ખાદ્ય સુરક્ષા યોજના
પ્રધાનમંત્રી અંત્યોદય અન્ન યોજના
પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2023 (Current Affairs January 2023)
આંતરરાષ્ટ્રીય હોલોકોસ્ટ સ્મરણ દિવસ (International Holocaust Remembrance Day) ક્યારે મનાવાય છે ?

25 જાન્યુઆરી
26 જાન્યુઆરી
27 જાન્યુઆરી
24 જાન્યુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2023 (Current Affairs January 2023)
તાજેતરમાં ક્યા શહેરમાં ‘નમસ્તે વર્લ્ડ’ રમકડાની બ્રાન્ડ લૉન્ચ કરવામાં આવી ?

બિકાનેર
હૈદરાબાદ
વારાણસી
નોઈડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP