બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનમાં નવી જાતિના નિર્માણ માટેની સાચી પદ્ધતિઓ કઈ છે ?

કલમ કરવી, પેશીસંવર્ધન
એક પણ નહીં
ક્લોનીંગ, સંકરણ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ વનસ્પતિ ઉદ્યાનના ફાળા તરીકે અસત્ય છે...

પર્યાવરણની જાળવણી માટે
નૈસર્ગિક સંપત્તિની જાળવણી માટે
વનસ્પતિશાસ્ત્રના અભ્યાસ માટે
જૈવવિવિધતા અને સાંસ્કૃતિક વારસાની જાળવણી માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
IABG નું પૂરું નામ શું છે ?

ઈન્ટરનેશનલ એસોસીએશન ઓફ બોટાનિકલ ગાર્ડન
ઇન્ટરનેશનલ એગ્રીકલ્ચર ઑફ બોટનિકલ ગાર્ડન
ઇન્ડિયન એસોસિએશન ઓફ બોટાનિકલ ગાર્ડન
ઇન્ડિયન એગ્રીકલ્ચર ઑફ બોટાનિકલ ગાર્ડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP