કમ્પ્યુટર (Computer)
ISP નું પૂરું નામ જણાવો

ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઇન્ટરફેસ સર્વિસ પ્રોડ્યુસર
ઇન્ડકશન સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઈન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડીયો ગારબેજ એરિયા
વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા
વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા
વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP