ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
આખ્યાન પરંપરા અને માણવાદનની પરંપરાને જાળવી રાખનાર કોણ છે ?

ધનરાજ સુખડિયા
રાઘવાનંદ
ધાર્મિકલાલ પંડ્યા
ભાર્ગવદાસ શુક્લા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP