સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ડૉ. બર્નાર્ડ દ્વારા સૌપ્રથમવાર હૃદયનું સફળ પ્રત્યારોપણ કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું હતું ?

અમેરિકા
દક્ષિણ આફ્રિકા
કેનેડા
ઇંગ્લેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP