સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
C.N.G. શું છે ?

કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ
કાર નેચરલ ગેસ
કોન્સોલિડેટેડ નેશનલ ગ્રોથ
કમ્પ્યુટરાઈઝડ નેચરલ ગેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP