સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓઝોન સ્તરના કુલ ઘટાડાના કુલ 80% ઘટાડો કરતું મુખ્ય અગત્યનું સંયોજન કયું છે ?

સલ્ફર આયન
કલોરાઈડ આયન
ક્લોરોફ્લોરો કાર્બન
મેગ્નેશિયમ આયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP