સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈને શાની શોધ કરી ?

એટમ બોમ્બ
ઉત્ક્રાંતિવાદનો સિદ્ધાંત
સાપેક્ષતાવાદનો સિદ્ધાંત
શીતળાની રસી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP