સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈને શાની શોધ કરી ?

સાપેક્ષતાવાદનો સિદ્ધાંત
શીતળાની રસી
એટમ બોમ્બ
ઉત્ક્રાંતિવાદનો સિદ્ધાંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP