સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેના પૈકી કયા પદાર્થો સામાન્ય રીતે ફલોરોસન્ટ ટયુબમાં વપરાય છે ?

સોડિયમ ઓક્સાઈડ અને આર્ગન
મરકયુરી ઓક્સાઈડ અને નિયોન
મરક્યુરી વરાળ અને આર્ગન
સોડિયમ વરાળ અને નિયોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
રાંધણગેસ શેનું મિશ્રણ છે ?

કાર્બન મોનોક્સાઈડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ
બ્યુટેન અને પ્રોપેન
કાર્બન ડાયોક્સાઈડ અને ઓક્સિજન
મિથેન અને ઈથિલિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP