સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે પૈકી કઈ જોડ સાચી નથી ?

ક્ષ-કિરણો - રોન્ટેજન
ડીઝલ એન્જિન - રૂડોલ્ફ ડીઝલ
ટેલિવિઝન - સેમ્યુઅલ મોર્સ
ડાયનામાઈટ - આલ્ફ્રેડ નોબલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પોટેશિયમ નાઇટ્રેટનો વધારે ઉપયોગ શામા થાય છે ?

કાચના ઉત્પાદનમાં
દવા બનાવવામાં
મીઠાના ઉત્પાદનમાં
ખાતર કારખાનાઓમાં ઉત્પાદન કામમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP