સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે પૈકી કઈ જોડ સાચી નથી ?

ક્ષ-કિરણો - રોન્ટેજન
ડાયનામાઈટ - આલ્ફ્રેડ નોબલ
ટેલિવિઝન - સેમ્યુઅલ મોર્સ
ડીઝલ એન્જિન - રૂડોલ્ફ ડીઝલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પોટેશિયમ નાઇટ્રેટનો વધારે ઉપયોગ શામા થાય છે ?

કાચના ઉત્પાદનમાં
મીઠાના ઉત્પાદનમાં
ખાતર કારખાનાઓમાં ઉત્પાદન કામમાં
દવા બનાવવામાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP