ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ કયા બે સ્થળોનું અંતર સૌથી વધારે છે ?

વલસાડથી ભુજ
કંડલાથી સાપુતારા
ભુજથી દ્વારકા
સાપુતારાથી દ્વારકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
જૂન 2014માં નર્મદા બંધની ઊંચાઇ વધારવા મંજૂરી આપી તે કેટલા મીટરથી વધારી કેટલા મીટર સુધી વધારવાની મંજૂરી છે ?

131.64 મીટરથી 141.92 મીટર
121.92 મીટરથી 138.68 મીટર
110.64 મીટરથી 121.92 મીટર
363 મીટરથી 400 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગિફ્ટ સિટીમાં 'GIFT'એટલે શું ?

ગુજરાત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઈનાન્સ સિટી, અમદાવાદ જિલ્લો
ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક-સિટિ, ગાંધીનગર જિલ્લો
ગવર્મેન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફોરેન્સિક સિટી, અમદાવાદ જિલ્લો
ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ફાઈનાન્સ સિટી, ગાંધીનગર જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP