ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ઇફક્કોના ખાતરના કારખાના ગુજરાતમાં કયા સ્થળે આવેલા છે ?

કલોલ, કંડલા
મુન્દ્રા, વલસાડ
જૂનાગઢ, ભાવનગર
વડોદરા, જામનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
'ગિફ્ટ સિટી' કયા હેતુથી બનાવવામાં આવેલ છે ?

પ્રવાસન સ્થળ તરીકે
નાણાકીય સંસ્થાઓના સરળ કામકાજ માટે
ઉત્પાદન કાર્ય કરવા માટે
આનંદ પ્રમોદ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP