સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
મોરબીમાં ટેલિફોનિક સંદેશા વ્યવહારની શરૂઆત કોણે કરાવી હતી ?

જાયાજી રાવજી
વાઘજી રાવજી
કાન્યાજી રાવજી
લખધીરજી રાવજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
રેફ્રિજરેટરમાં રેફ્રિજન્ટ તરીકે શું ઉપયોગમાં લેવાય છે ?

પ્રવાહી નાઇટ્રોજન
પ્રવાહી એમોનિયા
પ્રવાહી કાર્બનડાયોક્સાઇડ
સૂકો બરફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'મોડી લિપિ' કોના દ્વારા વહીવટમાં ઉપયોગમાં લેવાતી હતી ?

વિજયનગર સામ્રાજ્ય
ગુલામ વંશ
મરાઠા સામ્રાજ્ય
ખીલજી વંશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

વોટસન મ્યુઝિયમ - રાજકોટ
દરબાર હોલ મ્યુઝિયમ - જુનાગઢ
બાર્ટન મ્યુઝિયમ - જામનગર
કેલિકો મ્યુઝિયમ - અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચે આપેલા રાજા અને રજવાડા અંગે અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

પોરબંદર-નટવરસિંહ
લીંબડી-જશવંતસિંહ
ગોંડલ-ગોવિંદરાય
વડોદરા-સયાજીરાવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP