સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"કસ્ટમ ડ્યૂટી" એટલે ?

કારખાનામાંથી બહાર નીકળતા માલ પર લેવાતો વેરો
પરદેશથી આયાત કરેલા માલ પરની ડ્યૂટી
માલના વેચાણ વખતે લેવાતો કર
બહારગામથી આવતા માલ પર લેવાતી જકાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP