સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
જી.પી.એસ.સી. એટલે પ્રચલિત સમાજમાં...

જનરલ પોલીસ સિલેકશન કમિટી
ગુજરાતની પ્રાઈમરી એન્ડ સેકન્ડરી સર્ટીફીકેટ
ગુજરાત પોલ્યુશન સ્ટેટ કંટ્રોલ
ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
મુંબઈ કરતાં લન્ડનનો સમય પાંચ કલાક પાછળ છે. લન્ડનથી રાત્રે બાર વાગ્યે ઉપડેલું વિમાન દસ કલાકની સફર બાદ મુંબઈ પહોંચે ત્યારે મુંબઈનો સ્થાનિક સમય શું હશે ?

બપોરના ત્રણ
રાત્રે આઠ
સાંજના છ
બપોરના બે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP