સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'અર્જુન' વૃક્ષની ઓષધીય ઉપયોગીતા શું છે ?

શરદી-ઉધરસ-તાવ માટે
હૃદય રોગની સારવાર
વાત અને કફ દૂર કરે
ચામડી-દાંત-પેઢાના રોગો માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP